نامه کنشگران مدنی مبنی بر استعفای خامنه ای منتشر شده بود

نامه کنشگران مدنی مبنی بر استعفای خامنه ای منتشر شده بود

سه شنبه, ۱۲ فروردین ۱۳۹۹-۳۱مارس۲۰۲۰

دادگاه استان خراسان ، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری چهار تن از کنشگران مدنی که تابستان سال گذشته با نوشتن نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند را مجموعا به ۴۰ سال و شش ماه حبس تعزیری ، ۴ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۴ سال تبعید محکوم کرد. این عده پیشتر در مرحله بدوی به همراه چهار تن دیگر توسط دادگاه انقلاب مشهد به ۷۲ سال حبس تعزیری، ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال تبعید محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری هرانا، براساس دادنامه صادره که روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ به این شهروندان ابلاغ شده است، هاشم خواستار به ۱۶ سال حبس، ۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوری زاد به ۱۵ سال حبس، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد حسین سپهری به ۶ سال حبس و فاطمه سپهری به ۳ سال و شش ماه حبس تعذیری محکوم شده‌اند. محمدحسین آقاسی وکیل مدافع این زندانیان درخصوص حکم دادگاه تجدیدنظر به هرانا گفت: “به اعتقاد من رای صادره خصوصا درباره اتهام تشکیل دسته و گروه که برای آقای خواستار ۱۰ سال حبس و برای آقای نوری زاد ۷ سال و شش ماه حبس مجازات تعیین شده به هیچ وجه منطبق با قانون نیست. این افراد تنها یک بیانیه صادر کرده بودند و من این عمل را منطبق با ماده استنادی در قانون نمی‌دانم. چون این عمل جرم نیست و برای این اتهام باید حکم برائت صادر می‌شد. . با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. هم اکنون محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری و چند تن دیگر از امضاکنندگان این بیانیه در بازداشت بسر می‌برند .