کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران-نروژ

۱۳اسفند۱۳۹۸, ۳ مارس ۲۰۲۰

انسان های آزادیخواه و مدافعان حقوق بشر علیه صدور احکام غیرانسانی اعدام و نقض گسترده حقوق بشر در ایران همصدا شویم

جمهوری اسلامی به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان و انتقام از مردم به دلیل تحریم گسترده نمایش انتخاباتی اخیر اقدامات سرکوبگرانه اش را شدت بخشیده است. صدور حکم اعدام برای سه تن از معترضان آبان امسال؛ صدوراحکام حبس طولانی برای تعدادی از کنشگران سیاسی، مدنی، محیط زیستی و ادامه بازداشت های خودسرانه؛ عدم اطلاع رسانی پیرامون بازداشتی های اعتراضات اخیر؛ فقدان همکاری با جامعه جهانی به منظور رفع ابهام از انفجار هواپیمای مسافربری اکراین توسط سپاه پاسداران و ادامه همزمان اعمال فشار بر بازماندگان جانباختگان ازجمله اقداماتی بوده که طی ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم.

همزمان با ادامه موج گسترده سرکوب سازمان یافته جمهوری اسلامی علیه هموطنان متاسفانه ما شاهد شیوع گسترده ویروس کرونا در شهرهای مختلف کشور هستیم. بیم آن می رود به دلیل عدم مدیریت صحیح بحران؛ ناکارآمدی ارکان حکومت و فقدان اطلاع رسانی شفاف، ویروس کرونا منجر به یک فاجعه انسانی در جامعه بحران زده ما شود.

ما هشدار میدهیم باتوجه به محیط بسته زندانها، تغذیه نامناسب، و نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم و گزلرشات ضد و نقیضی که از زندانها بگوش میرسد جان دهها هزارزندانی ازجمله هزاران زندانی سیاسی-عقیدتی درخطر است.

کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران –نروژ شما انسانهای آزاده و برابری خواه را فرامیخواند تا درهرکجا و به هر طریق که میتوانید ضمن محکوم کردن اعمال سرکوبگرانه جمهوری اسلامی اعتراض خود را با صدایی رسا با این قبیل اقدامات وحشیانه اعلام کنید.