اعتراض به حجاب اجباری

کشاورز، عربشاهی و آریانی به خاطر اعتراض به حجاب اجباری و ابراز امیدواری به برخورداری زنان ایران از آزادی انتخاب پوشش به زندان محکوم شده‌اند

حدود دو هفته پیش، وکلای خانم‌ها آریانی، عربشاهی و کشاورز تایید کرد که موکلان آنان هرکدام به ده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

برای سه معترض حجاب اجباری ‘هر کدام ده سال حبس صادر شد’

گزارش عفو بین‌الملل از تاثیر حجاب اجباری بر زندگی زنان در ایران

وزارت خارجه آمریکا برای ایرانیان متن بیانیه سخنگوی این وزارتخانه را منتشر کرده که در آن آمده است: “ما رژیم ایران را به خاطر محکومیت یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به ۵۵ سال حبس به خاطر اعتراض به قوانین حجاب اجباری صرفا از طریق توزیع گل محکوم می‌کنیم.” این بیانیه افزوده است: “ما از تمامی کشورها می‌خواهیم تا این نقض فاحش حقوق را محکوم کنند.”

اتهامات این سه نفر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت، ملی تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” و برای خانم کشاورز، همچنین توهین به مقدسات بود. محاکمه این افراد توسط قاضی مقیسه انجام شد و برخی منابع از عدم رعایت موازین رایج دادرسی در جریان رسیدگی به پرونده آنان خبر دادند.

بیست و نه نفر از معترضان به حجاب اجباری در تهران بازداشت شده‌اند