دکترفرشید هکی وخصومت شخصی

– ۲۲ Oct , 201830 مهرماه۳۹۷۱
دکتر فرشید هکی حقوقدان و اقتصاددان عدالتخواه و مشاور علمی نشریه بررسی‌های اقتصادی، به طرز فجیعی به قتل رسید.

فرشید هکی ، نزدیک خانه با چاقو به قبل رسیده و جسدش آتش زده شده است.

داوری که مدیر مسوول این مجله است، ساعتی پس از انتشار این خبر در یادداشتی خطاب به دادستان نوشت که هکی «به طرز فجیعی به قتل رسیده و پس از قتل، جسد وی را مثله و به آتش کشیده‌اند». او خواسته است تا «به قید فوریت، دستور شناسایی، تعقیب و مجازات جنایتکارانی که این اقدام غیرانسانی و وحشیانه را رقم زده اند» صادر شود