شعارعلیه علی خامنه ای

۱۲ مرداد ۱۳۹۷۳ Aug, 2018,

در ده شهر بزرگ ایران، ماموران به مردم معترض حمله کردند .

تظاهرکنندگان شعارهای تندی علیه خامنه ای سر دادند. موج جدید تظاهرات و تجمع که از دو روز پیش شروع شد در روز پنجشنبه ۱۱ مرداد در دست‌کم ده شهر بزرگ ایران دنبال شد و برای اولین بار از تظاهرات گسترده دیماه، تهران نیز شاهد اعتراض در چند نقطه بود. درتهران، ونک و چهارراه ولیعصر معترضان تجمع کردند.

در همدان، کرمانشاه، اصفهان،شیراز، مشهد، کرج، اهواز و ورامین معترضان در خیابان حضور یافتند . ابتدا در تهران معترضان با حمله ماموران عمدتا بسیجی روبرو شدند .

با تاریکی شب، بر حمله ماموران افزوده شد. در گوهردشت کرج ماموران به تظاهرکنندگان اعتراض کردند.

با حمله ماموران به سوی مردم، آنها هم شعارهای خود را تندتر کردند