لیست سیاه تحریم‌ها

اول خرداد ۱۳۹۷ ۲۲٫۰۵٫۲۰, ۱۸

وزارت خزانه‌داری آمریکا ، پنج ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را به لیست سیاه تحریم‌ها اضافه کرد.

این ۵ نفر؛ مهدی آذرپیشه، محمد جعفری، محمود باقری کاظم‌آباد، جواد بردبار شیرامین و سید محمدعلی حدادنژاد تهرانی نام دارند و به خاطر ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شده‌اند.وزارت خزانه‌داری اضافه کرد ولی‌الله سیف،‌رئیس بانک مرکزی که هفته گذشته تحریم شد و ۵ نفری که امروز تحریم شدند، تحت تحریم‌های«تروریست‌های بین‌المللی» درآمده‌اند«..

نفرات دوم تا چهارم مشخصاً به خاطر ارتباط با یگان موشکی «غدیر» سپاه پاسداران تحریم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته، «ولی‌الله سیف» رئیس بانک مرکزی را هم به اتهام جابجایی پول برای نیروی قدس سپاه و جزب‌الله لبنان، تحریم کرده بود. سیف و ۵ نفری که امروز تحریم شدند، تحت تحریم‌های «فهرست اختصاصی تروریست‌های بین‌المللی» درآمده‌اند.

در نتیجه اعمال این تحریم‌ها، تمام اموال و دارایی‌های اشخاص مزبور در صورت قرار داشتن در حوزه قضایی آمریکا، مصادر می‌شود و شهروندان آمریکایی هم از معامله با این افراد منع می‌شوند. علاوه بر این، موسسات مالی غیرآمریکایی در صورت ارائه خدمات مالی به این اشخاص یا به اشخاصی که از جانب این ۵ نفر کار می‌کنند، تحریم خواهند شد