بیسوادی زنان دردولت اسلامی ایران

۱۰ فروردین ۱۳۹۷۳۰٫۰۳٫۲۰۱۸,

سازمان نهضت سوادآموزی اشاره کرد: « متوجه شدیم که بخش قابل توجهی از کودکانی که زیر ۱۷ سال هستند و از نعمت آموزش محروم می شوند، غالبا اولیا و به خصوص مادرشان کم سواد و بیسوادند.»

علی باقرزاده (معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سوادآموزی) وجود ۱ میلیون ۸۰۰ هزار زن بیسواد در کشور خبر داد / نرخ در برخی استان‌ها به ۳۰ درصد می‌رسد.

در دولت اسلامی ایران ، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیسواد ۱۰ تا ۴۹ سال داریم که قریب به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بین خانم‌ها هستند .
باقرزاده اضافه کرد: در بعضی استان‌ها این عدد خیلی بالاتر و جدی‌تر است؛ به طور مثال بیسوادی در برخی استان‌ها به بالای ۳۰ درصد می رسد و زنانشان از نعمت خواندن و نوشتن اولیه محرومند. زن مادر و مدیر خانواده است و مادر باسواد معمولا بچه بیسواد نخواهد داشت.