فوت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل

۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹۶۱۱Feb, 2018-

عاصمه جهانگیر، از وکلای سرشناس پاکستان و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بر اثر سکته قلبی درگذشته است.

جهانگیر، در سن ۶۶ سالگی در بیمارستانی در شهر لاهور درگذشت.

عاصمه جهانگیر از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۱ رئیس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان» بود و در اواخر سال ۲۰۱۶ (آبان ۱۳۹۵)، پس از احمد شهید، به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منصوب شد.

روزنامه پاکستانی «دوون» نوشت، او مدتی به خاطر نقش فعال در جنبش وکلای پاکستان تحت حصر خانگی قرار داشت.

جهانگیر به خاطر گزارش‌های انتقادی‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بارها هدف انتقاد دولت اسلامی ایران قرار گرفته بود .