آزاربهائیان

۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ ۲۰۱۸, ،, ۰۲ ۱۱

بیش از ۲۵ استاد دانشگاه و وکیل در خطاب نامه‌ای به محمدجواد لاریجانی خواستار اجرای عدالت و به رسمیت شناختن حقوق بهاییان به عنوان شهروندان ایران شده‌اند . آنها در نامه خود آورده‌اند که اسناد بی‌شماری نشان از موارد گوناگون نقض حقوق انسانی بهاییان در ایران دارد از جمله زندان و اعدام، توقیف و تخریب قبرستان‌های بهایی و نبش قبور بهاییان، اخراج هنرمندان و ورزشکاران بهایی از کار، غارت و آتش زدن خانه‌ها و بستن مغازه‌های بهاییان.

آنها در این نامه ، با یادآوری اصل ۱۴ قانون اساسی از محمدجواد لاریجانی پرسیده‌اند: «پرسش ما این است که منع هزاران جوان از تحصیل در دانشگاه چگونه می‌تواند عادلانه باشد؟ محروم نگاه داشتن کل یک جامعه از مشارکت در حیات اقتصادی کشورشان چه نشانی از «عدل اسلامی» دارد؟ در جایی که افراد بی‌گناه خودسرانه دستگیر، شکنجه و سال‌های طولانی زندانی می‌شوند و یا قربانیان جرائم حق قانونی برای دادخواهی ندارند، و متخلفان مصون از مجازات‌اند، چگونه می‌توان تصور کرد حقوق انسانی رعایت می‌شود؟»

طبق اصل ۱۴ قانون اساسی: «دولت‏ ‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی آنان‏ را رعایت‏ کنند».

آنها در ادامه با استناد به مطالب سایت «خانه اسناد بهایی‌ستیری در ایران»، به حکم دادگاه حسین حقیری، بهایی کشته شده اشاره کرده‌اند که نقض حقوق بشر در ان جاری است. در این حکم آمده «نظر به اینکه طبق اظهارات اولیا دم مقتول در هنگام تصادف و فوت بهایی بوده و اساسا تعیین دیات مقرره در قانون جهت مقتول و یا مصدوم مسلمان می‌باشد» متهم تبرئه می‌شود.

همچنین به نامه رسمی اداره کل آموزش و پرورش تهران در مورد اخراج روحا زارع حسنی رفسنجانی، دانش‌آموز بهایی اشاره شده است، در آن زمان اداره کل آموزش و پرورش در نامه اخراج آورده است: «نامبرده از نظر اخلاق و رفتار دانش‌آموز خوبی بوده است.» اما با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی جون ایشان تابع فرقه بهاییت است» از مدرسه اخراج می‌شود.

در این نامه همچنین به اخراج دو کارمند دولت به دلیل بهایی بودنشان اشاره شده که حتی از حق دریافت حقوق بازنشستگی هم طبق حکم دادگاه ‌محروم مانده‌اند.

آنها در ادامه نوشته‌اند: «این‌گونه آزار و تبعیض‌ها مغایر با قوانین بین‌المللی از جمله معاهداتی همچون «میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است که ایران نیز متعهد به اجرای آنها شده است. برای نمونه، ماده ۲۶ «میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» تصریح می‌کند که: «همه در مقابل‌قانون‌برابرند و حق دارند بدون هیچ‌گونه‌تبعیض‌از حمایت‌بالسویه‌قانون‌برخوردار باشند» و قانون‌باید «مانع هرگونه‌تبعیضی‌باشد و در مقابل همه انواع تبعیض، بر مبنای نژاد ـ رنگ‌ـ جنس‌ـ زبان‌ـ دین -‌عقاید سیاسی‌ و عقاید دیگر ـ خاستگاه ملی و اجتماعی – دارایی، زادگاه و یا مقابل هر تبعیض دیگری حمایت مؤثر از افراد را تضمین کند».

این اساتید در پایان نامه خود آورده‌اند: «سرکوب بهائیان دردولت اسلامی ایران نقض تعهدات ملی و بین‌المللی ایران است. مدارکی که در سایت «خانه اسناد» جمع‌آوری شده ماهیت نظام‌مند این سرکوب و میزان و دامنه آن را نشان می‌دهد که به همۀ نواحی ایران ‌رسیده و بر زندگی بهائیان از هر قشر و طبقه‌ای تأثیر گذاشته است.