زندانیان زردشتی

هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶ – ۲۷ Jan, 2018

قاضی صلواتی ، بدون توجه به دفاعیات وکیل و اعتراض به انتساب اتهامات بدون ارائه کمترین مستندات حقوقی، احکام سنگینی علیه خانم نیساری و آقای وفاداری صادر کرده است .

آفرین نیساری، مدیر گالری “ان”‌ و کارن وفادادی، دو تابعیتی ایرانی- توسط سپاه پاسداران بازداشت و پس از سپری کردن بیش از ۵ ماه سلول‌های انفرادی در بند ۲- الف به بندهای عمومی در اوین منتقل شدند.

بازداشت موقت آنها علی‌رغم پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه در همان ماه‌های نخست، به‌دلیل اظهار نظر سپاه ادامه یافت تا اینکه پس از سپری شدن ۱۷ماه از بازداشت موقت، مجدداً قرار وثیقه‌ای به میزان ۱۰۰میلیارد تومان توسط صلواتی صادر شد.

وفاداری از ایرانیان زرتشتی است که پس از سال‌ها زندگی در کشور امریکا به ایران بازگشته و سرمایه خود را از کشور خارج نکرده است. وفاداری پیش از بازداشت، جهت استرداد بخشی از املاک موروثی خانواده‌شان، شکایت‌های متعدد و پی گیری‌های زیادی انجام داده‌ که این شکایت‌ها با بازداشت متوقف شده است. خانم نیساری نیز از چهره‌های شناخته شده فرهنگی- هنری است که سال‌ها تحت نظارت وزارت ارشاد به فعالیت‌های فرهنگی در گالری “ان” که خود مؤسس آن بوده، پرداخته است.