درورامبن جوانی اعدام شد

چهارم ژانویه ۲۰۱۸- ۱۴ دی ۱۳۹۶

رئیس دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار، قضایی اظهار داشت: با توجه به درخواست و تأکید خانواده شاکی ، تمام مراحل اجرای حکم سپری شد.

وی ادامه داد: با توجه به تکمیل مراحل، صبح امروز حکم اعدام اجرا شد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران اظهار کرد: امیدواریم اعمال قانون و اجرای این احکام بازدارندگی لازم را داشته باشد و در آینده شاهد تکرارآن نباشیم.

با اعلام این گزارش، دادستانی ورامین بر رسیدگی پرونده ستایش قریشی تأکید کرد، تا اینکه پس از صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست او، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران، اورا به اعدام محکوم کرد و این حکم ۲۰ دی سال ۹۵ در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تأیید شد.