اعدام در شهرهای بیرجند و بابل

۱۹ مرداد ۱٣۹۶ – ۱۰ اوت ۲۰۱۷
هویت احراز شده هشت تن از اعدام شدگان به شرح ذیل است :
۱- خانی مری خالد، اهل اصفهان از بند ۱۰۵ زندان بیرجند
۲- برات عمادی، اهل درمیان از توابع بیرجند، از بند ۱۰۶ زندان بیرجند
۳- محمدرضا ایوبی، اهل بیرجند، از بند ۱۰۲ زندان بیرجند
۴- ابوالفضل یوسف پور، اهل بیرجند، از بند ۱۰۶ زندان بیرجند
۵- حاجی معزی (موزی)، اهل اصفهان، زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
۶- مهرداد باقرشمس، اهل اصفهان، زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
۷- هادی ایم، زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
۸- هادی جعفری، اهل مشهد، زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
لازم به اشاره است این زندانیان روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند و سحرگاه امروز حکم آنان به اجرا درآمد.
همزمان با اعدام های پرشمار زندان بیرجند گزارش می شود یک زندانی به نام “علیرضا” در زندانی متی کلای بابل از توابع استان مازندران اعدام شد.
هیچ یک از اعدامهای فوق تاکنون توسط نهادهای قضایی اطلاع رسانی نشده اند.
علاوه بر اعدام های فوق در زندان ، شیراز شاهد اعدام علیرضا تاجیکی، کودک مجرمی بود که از سال ۱۵ سالگی در زندان به سر می برد. علیرغم درخواست مکرر نهادهای مدافع حقوق بشر و ابهامات پرونده در این زندان اعدام شد