برای تأمین حقوق بشر

پاراگراف ۱: آگاهی و ایستادگی، دو شرط لازم برای تأمین حقوق بشر
«پاراگراف» عنوان گفتگوهای کوتاه ویدیویی کیهان لندن است که نخستین آن در رابطه با مهم‌ترین مسئله‌ی ایران و جهان تهیه شده: حقوق بشر!

حقوق بشر مهم‌ترین مسئله است به این دلیل که فقط آزادی بیان و عقیده، موضوع حقوق بشر نیست بلکه حق کار و مسکن و آموزش هم جزو حقوق اولیه انسان است.

این «پاراگراف» به گفتگو با محمود رفیع، دبیر جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران- برلین اختصاص دارد.

«جامعه دفاع از حقوق بشر- برلین» بیش از ۳۵ سال پیش تأسیس شد و به عنوان اولین نهاد مستقل و رسمی دفاع از حقوق بشر در ایران به ثبت رسید.

-چرا وضعیت حقوق بشر در ایران که ظاهرا یکی از خواست‌های انقلاب ۵۷ بود بهتر که نشد هیچ، بدتر هم شد؟
-آیا دفاع از حقوق بشر از سوی کسانی که خودشان زمانی ناقض حقوق بشر بودند مثبت نیست و نباید از آن استقبال کرد؟
-برای دفاع از حقوق بشر راهی غیر از واکنش به نقض آن، راه دیگری وجود ندارد؟
-چگونه می‌شود از چرخه‌ی نقض مداوم حقوق بشر بیرون رفت؟