پنج مسیحی به دادگاه انقلاب احضار شدند

۱۴ خرداد ۲۰۱۷۱۳۹۶/۰۳/۲۴

احضار پنج شهروند مسیحی به مراجع قضایی و امنیتی در رشت و کرج

چهار شهروند ؛ کشیش یوسف ندرخانی، محمد علی مسیب زاده معروف به یاسر، محمدرضا امیدی معروف به یوهان و زمان فدایی معروف به صاحب طی اخطاریه قبلی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد.   

اتهام کشیش یوسف ندرخانی، محمدعلی مسیب زاده، محمدرضا امیدی و زمان فدایی، چهار شهر مسیحی اهل شهر رشت، “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است.

در مراسم کلیسایی در رشت با حمله ماموران وزارت اطلاعات، کشیش یوسف ندرخانی به همراه همسرش فاطمه پسندیده (تینا) و سه نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شدند.

همزمان با دادگاه رشت،  امین خاکی، شهروند مسیحی دیگر به دلایل نامعلومی به اداره اطلاعات کرج احضار شد.  

خاکی پیش از این سابقه بازداشت دارد و مدتی را نیز به دلیل باورهای دینی خود در زندان ندامتگاه مرکزی کرج تحمل حبس کرده است.