جوانی درمشهد اعدام شد

 ششم ماه مه ۲۰۱۷   ـ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

یک  جوان، پس از پنج سال زندان، در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.        

او در تهران دستگیر و در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان به قصاص نفس محکوم شد.     

با تایید رای صادره در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، مقدمات اجرای حکم صادره فراهم شد تا این که، حکم اعدام این زندانی اجرا شد.