اعدام در همدان

 

دوم ماه مه ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

 

یک زندانی که به قصاص محکوم شده بود در زندان مرکزی همدان اعدام شد.  

 

دادستان شهرستان بوئین زهرا گفت:هویت این زندانی “عمران عسکردشت” ۳۰ ساله و اهل همدان است.      

 

 یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “وی در طی یک نزاع در سال ۱۳۸۹ مرتکب قتل شده بود.”