دونفر در عادل آباد شیراز اعدام شدند

۲۲ مارس ۲-۱۷  ـ  ۱۳۹۶/۰۱/۰۲  

حکم اعدام دو زندانی  در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.   

این دو زندانی که به اعدام محکوم شده بودند “سیروس عابدی۳۶ ساله و “فرج‌بخش امرالهی” نام داشته و هر دو اهل شهر کرمان بودند.   

یکی از نزدیکان“سیروس و فرج گفته بود: هر دو سال ۹۱بازداشت شدند و هر دو در یک پرونده در دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شده‌اند.”  

این دو زندانی از سالن ۶ این زندان به سلول انفرادی منتقل شده بودند.