چهار نفر در ارومیه به دار آویخته شدند

۱۴ ماه مارس ۲۰۱۷ –۱۳۹۵/۱۲/۲۴

حکم اعدام چهار زندانی ،  در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.

هویت این ز ندانیان به شرح زیر است:   

۱چنگیز بادوزاده / از بند ۱۵

۲اکرام حسن پور / فرزند سعید / اهل سلماس/  از ۳ سال پیش در زندان بوده / از بند ۱۵  

۳واحد حامدی اهل اردبیل / فرزند عباد / جانباز شیمیایی دوران جنگ/ از ۲۰ ماه پیش در زندان بوده/ از بند ۱۵

۴– کیومرث فریدان (معروف به دلاور) / فرزند عبدالرحمان / اهل ارومیه / از بند۱۵/   همسر وی در بند نسوان این زندان است، پدر این زندانی با نام افندی شهریور امسال اعدام شده بود، برادر وی با حبس ابد در بند ۱۴ نگهداری می شود و مادر وی چندی پیش از این زندان آزاد شده است.