در یزد یک نقردر ملاء عام به دار آویخته شد

۰۹ ماه مارس  2017ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

یک زندانی در یزد در ملاء عام به دار آویخته شد.  

اجرای این حکم اعدام در کنار زندان مرکزی یزد و با حضور اولیای دم و مسؤولان قضایی استان انجام شد.