دونفردرارومیه اعدام شدند

۰۴ مارس  2017  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

دو زندانی، از بند ۱۵ زندان ارومیه به دار آویخته شدند.  

هویت این زندانیان به شرح زیر است؛      

۱ ناجی پیام اهل روستای موانا ارومیه
۲ عشق‌علی با نام مستعار اشکان اهل روستای بالو ارومیه

یک زندانی دیگر با هویت نامشخص اهل «یکی از روستاهای اطراف آذربایجان غربی» نیز همراه این زندانیان به دار آویخته شده است، اما این موضوع هنوز به تایید  نرسیده.   

یک منبع نزدیک به خانواده اعدام شدگان با انتقاد از مسئولین قضایی و زندان گفت: “در زندان ارومیه زندانی ها را معمولا ساعت ۲ بامداد اعدام می کنند. اجساد این زندانیان را تا صبح به جای سردخانه به جلوی مسجد منتقل می کنند و این موضوع با عنوان نوعی بی حرمتی باعث رنجش خانواده های اعدام شدگان می شود.”