چهل وپنج سال زندان برای چهار نفر

۲۲ قوریه ۲۰۱۷ –۱۳۹۵/۱۲/۰۴

دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان در استان تهران، چهار  ترک (آذری) را جمعا به چهل وپنج  سال حبس و تبعید محکوم کرد.

هر چند اتهام تشکیل جمعیت غیر قانونی در خصوص صدور این رای معیار قرار گرفته است با اینحال اسناد دادگاه نشان دهنده این است افراد مورد اشاره هیچ فعالیت خشونت آمیزی نداشته و بیشتر در حوزه های فرهنگی و زبانی فعالیت داشته اند.   

  بر اساس حکم صادره در دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان در استان تهران، اکبر آزاد  روزنامه نگار به به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام ،علیرضا فرشی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان،  بهنام شیخی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به        شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان و حمید منافی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند.         

مجموع احکام حبس این چهار شهروند معادل ۴۵ سال حبس است.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری ،  از مهمترین مصادیق اتهامی این افراد است هر چند، در حکم صادره «مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور بر هم زدن امنیت کشور» اتهام وارده به آنان ذکر شده است.

در متن دادنامه صادره، بصورت مشخصی این افراد به دلیل باورهای فکری و فعالیت های فرهنگی، زبانی مسالمت آمیز خود مورد تفتیش عقاید و محکومیت قرار گرفته اند.

 این حکم همزمان با روز جهانی زبان مادری به این افراد ابلاغ شده است.