دررشت دونفر به دار آویخته شدند

۰۹  اسفند ۱۳۹۵ – 27  قوریه ۲۰۱۷

مردی   49 ساله بنام «ش . ج» اهل و ساکن بندرانزلی   و مردی ۵۶ ساله بنام «الف . م» اهل و ساکن صومعه‌سرا به اعدام محکوم شده بودند که حکم صادره پس از تأیید دادستانی کشور و موافقت رئیس‌قوه قضائیه، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا درآمد.