دونفر در ارومیه، به دار آویخته شدند

: ۲۸ فوریه  2017– ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

 دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند .دو زندانی دیگر نیز جهت اجرای حکم قصاص نفس همراه این زندانیان به سلول انفرادی منتقل شده بودند اما موفق شدند با کسب رضایت و مهلت به بند خود بازگردند.         

 چهار زندانی جهت اجرای حکم قصاص نفس به سلول انفرادی منتقل شده بودند اما دوتن دیگر موفق شدند با کسب رضایت و یا مهلت به بند خود باز گردند.     

  هویت این زندانیان به شرح زیر است:       

۱-  علی ولی زاده / اعدام شد
۲افشین شوکتی / اعدام شد
۳ مرتضی باقرزاده / به بند مربوطه بازگشت اما مشخص نیست رضایت یا مهلت قانونی از اولیای دم کسب کرده است
۴انور ابراهیمی / با کسب رضایت اولیای دم از اعدام نجات یافت