دشمنان آزادی رسانه‌ها

-۱۲              فوریه ۲۰۱۷     

گزارش‌گران بدون مرز از سال ٢٠٠٢ تصمیم گرفته است که هر ساله چهره‌ی دشمنان آزادی مطبوعات را آشکار و آنها را به جهان معرفی کند.   

رسانه‌ها هم دشمنانی دارد. رئیس جمهور باشند یا وزیر و شاه، ولی فقیه وفرمانده چریک‌های شورشی و یا رئیس سازمان‌های جنایتکارانه، دشمنان مطبوعات چهره و نام و نشانی دارند، این درندگان آزادی مطبوعات قدرت آنرا دارند که روزنامه‌نگاران را زندانی کنند، بربایند، شکنجه کنند و گاه نیز به قتل برسانند. مقام‌ و موقعیت‌شان عاملی است برای مصون ماندن از مجازات و اینگونه برای نقض حقوق بشرهیچگاه محاکمه نمی شوند.

 "جمهوری" اسلامی ایران : سیدعلی خامنه‌ای