مجازات اسلامی« قطع انگشتان»

۱۷ فوریه ۲۰۱۷ / ۲۹بهمن ۱۳۹۵   

سازمان‌های حقوق بشری بارها به «غیرانسانی بودن» حکم قطع انگشتان ،  دست و پا اعتراض کرده‌اند   .

قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران دو برادر و یک  فرد «همدست» آنان را به «قطع دست» محکوم کرده‌اند.    

در سال‌های گذشته از جمله در سال ۹۳   دیدبان حقوق بشر از مقامات ایران درخواست کرده است که استفاده از «مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن» را متوقف کنند.  

خبر صدور حکم قطع دست برای سه متهم توسط دادگاه کیفری یک استان تهران، نخستین بار در شماره ۲۴ بهمن‌ماه روزنامه فرهیختگان منتشر شد.   

بر اساس این گزارش، این حکم روز شنبه، ۲۳ بهمن، صادر شده و این دو برادر و فرد «همدست‌شان» به «قطع دست» محکوم شده.     

مجید روحانی، وکیل دادگستری، نیز در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفت که احکامی مانند قطع دست و اعدام پس از تائید حکم در دیوان عالی کشور برای اجرا«نیازمند دستور خاص رئیس قوه قضائیه است .»

قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت  در مرتبه نخست را داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع  « پای چپ »بدهند. در سال‌های اخیر این حکم در تعدادی از شهرهای ایران از جمله یزد، بوشهر، مشهد و ایلام اجرا شده است.      

حامیان حقوق بشر اجرای چنین مجازاتی را همچون مجازات سنگسار «غیرانسانی و بی‌رحمانه» توصیف می‌کنند و گروهی از جرم‌شناسان نیز معتقدند این نوع مجازات»‌‌ می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند .»