شلاق به اتهام رابطه تلفنی

چهارم فوریه ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

زن جوانی به اتهام رابطه تلفنی با یک مرد محاکمه و به شلاق و تبعید محکوم شد. مرد متهم نیز به صورت غیابی به شلاق و تبعید محکوم شد.       

پلیس با بررسی مکالمت تلفنی سپیده،  به رابطه پنهانی زن جوان با یک مرد غریبه به نام احسان پی برد. به این ترتیب سپیده تحت بازجویی قرار گرفت و به رابطه پنهانی با برادر همسایه شان اعتراف کرد و احسان به عنوان اولین مظنون بازداشت شد.     

 سپیده در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور دو مستشار پای میز محاکمه ایستاد.

در این جلسه که احسان حضور نداشت زن جوان روبه روی قضات ایستاد و گفت: “ از زندگی خسته شده بودم به همین خاطر وقتی برادر همسایه مان چند بار با من تماس گرفت و به من ابراز علاقه کرد قبول کردم تا گاهی اوقات با او صحبت کنم”.  

وی در حالی که اشک می ریخت ادامه داد: “باور کنید فقط دو ماه بود که با احسان تلفنی و پیامکی در ارتباط بودم و هیچ وقت به دیدن او نرفتم. ولی باز هم از این کار پشیمانم و حالا توبه کرده ام .و  با خیاطی زندگی خودم و دختر شش ساله ام را اداره می کنم و ناچارم دخترم را پیش خواهر و مادر بیمارم بگذرانم تا بتوانم سر کار بروم .زندگی برای من و دخترم سخت شده است .         

در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد و سپیده را به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید محکوم کرد.

قضات دادگاه احسان را نیز غیابی به شلاق و تبعید محکوم کردند.