اعدام دونفردرملاء عام

 30ژانویه ۲۰۱۷ ـ  ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

دو زندانی درملاءعام در بندرعباس به دار آویخته شدند

اکبری، رئیس دادگستری هرمزگان گفت“ : این دو متهم ۲۶ ساله و ۲۲ ساله به اعدام محکوم شده‌ بودند”.