دوتن دررشت اعدام شدند

 

۲۹ ژانویه ۲۰۱۷  –  ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

 

دو تن در زندان مرکزی شهرستان رشت به دار مجازات آویخته شدند.  

 

یکی از افراد مذکور ۳۹ ساله به نام م-الف اهل و ساکن رشت بود.  فرد دوم ۲۶ ساله به نام ر-ض اهل و ساکن مشهدبوده است. تقاضای عفو متهمان مذکور در دو مرحله مطرح شده بود که این تقاضا پس از انجام بررسی‌های لازم و عدم احراز شرایط توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مورد پذیرش واقع نشد و دو متهم مذکور در زندان مرکزی شهر رشت اعدام شدند.       

 

حکم اعدام متهمان با تایید دادستان کشور و رئیس‌قوه قضاییه سیر تشریفات و مراحل قانونی خود را گذراند و حکم مذکور با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی در زندان مرکزی رشت اجرا شد.