دونفردرمشهد درملاء عام اعدام شدند

 

۲۹ ژانویه ۲۰۱۷  ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

 

دو زندانی در شهر مشهد در ملاء عام به دار آویخته شدند.     

 

مقام قضایی رأی به اعدام دو تن در ملاء عام داد.   

 

رأی صادره از سوی دادگاه مورد اعتراض متهمان و وکلای آنان قرار گرفت و برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد اما قضات دیوان عالی نیز رأی بر «محارب بودن»  دو متهم ۲۳ و ۲۲ ساله دادند و بدین ترتیب پرونده به اجرای احکام ارسال شد.

 

حکم اعدام دونفر مذکور در منطقه اسماعیل آباد ودر نزدیکی کلانتری سپاه مشهد در حالی اجرا شد که سیدجواد حسینی (معاون دادستان) قضات و دیگر مسئولان قضایی و  پاسداران انتظامی در محل اجرای حکم حضور داشتند.