اعدام دونفر در اراک

۲۶ ژانویه ۲۰۱۷ ۱۳۹۵ /۱۱/۰۷

حکم اعدام دو زندانی  در زندان اراک در استان مرکزی اجرا شد..

هویت دو زندانی اعدام شده «سیف اله چزانی»  و«علی رضا جلایری» است.          

 اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشده است.