نودونُه ضربه شلاق

۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۵ /۱۱/۰۵

مرد جوانی، از سوی قضات دادگاه به تحمل ۳ سال حبس، پرداخت دیه، ۹۹ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و ۱۰۰ ساعت خدمات رایگان اجتماعی در محل تبعید محکوم کردند.

در جلسه  که به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور قاضی حشمت‌الله توکلی به شکل غیرعلنی برگزار شد.   قضات دادگاه وارد شور شدند ، وی را به به تحمل ۳ سال حبس محکوم کردند.   

به‌دنبال تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد . قضات دادگاه وی را به‌دلیل ضرب و جرح و رابطه نامشروع به پرداخت دیه، ۹۹ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و ۱۰۰ ساعت خدمات رایگان اجتماعی در محل تبعید محکوم کردند.