دونفر در ارومیه اعدام شدند

۲۳ ژانویه ۲۰۱۷  – ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

در زندان ارومیه دونفر که جهت اجرای حکم قصاص به سلول انفرادی منتقل شده بودند، به دار آویخته شدند.   

هویت این زندانیان عبارت است از:     

۱حامد حمدالهی /اهل میاندوآب /اعدام شد
۲عثمان قویطاسی /اهل بوکان /اعدام شد
روز شنبه دوم بهمن ماه نیز، دو زندانی شامل یک زندانی معلول و بیمار که در بهداری زندان نگهداری می شد ، در این زندان به دار آویخته شده بودند.