عفو بین الملل: شکنجه را متوقف کنید

۱۹ ژانویه  2017ـ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

 سازمان عفو بین‌الملل استفاده فزاینده ایران از مجازات‌های فیزیکی، از قبیل شلاق، قطع عضو و نابینا کردن را به شدت تقبیح کرده است. عفوبین‌الملل در این بیانیه که منتشر شد به موردی جدید ازجمله به اجرای حکم ۴۰ ضربه شلاق یک خبرنگار در نجف‌آباد اصفهان اشاره کرد.   

  سازمان عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که هرچه زودتر تمامی اشکال مجازات فیزیکی را متوقف کند.

به توصیه این سازمان تهران باید نظام قضایی به شدت معیوب خود را با قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ترمیم کند.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده بود، مقامات ایران تا ۲۵ اکتب۲۰۱۶ر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام کرده اند.    

 دولت اسلامی ایران در اکثر موارد گزارش ها و انتقادات عفو بین الملل را جهت دار و مغرضانه دانسته است