اعدام در جیرفت

۱۹ ژانویه ۲۰۱۷  – 30 دیماه ۱۳۹۵

یک زندانی در زندان جیرفت به دار آویخته شد.   

دادستان انقلاب شهرستان جیرفت در استان کرمان اعلام کرد: “حکم قصاص این زندانی پس از تأیید در دیوانعالی کشور، در محوطه زندان جیرفت وپس از طی مراحل و تشریفات "قانونی"  با حضور جمعی ازحزب اللهی ها اجرا شد”.