شرمندگی، محقق داماد

 سوم ژانویه ۲۰۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

سید مصطفی محقق داماد گفت: تا جامعه ما و مدیران آن از صمیم قلب حقوق بشر را نپذیرفته باشند ما راه به جایی نمی‌بریم.   

همه ما باید تمام اصول حقوق بشر را بپذیریم تا وقتی که در کشور کرامت بشری و عدالت وجود نداشته باشد، مشکلات ما حل نخواهد شد.  

سید مصطفی محقق داماد، به رفع خشونت علیه زنان، تاکید کرد و گفت: به نظرم خشونت علیه زنان را باید از دو حوزه حقوق اجتماعی و حقوق خانواده مورد بحث و بررسی قرار داد هرچند که ریشه‌های آن می‌تواند یکی بوده و جهات مشترکی داشته باشد                

او علل و جهات خشونت علیه زنان، اظهار کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اخلاق در آن رو به انحطاط است و در رفتار با زنان که یکی از شئون رفتاری ماست، متاسفانه نیز این چنین است چرا نسبت به دیگران خشن رفتار می‌کنند و دیگری را تحمل نمی‌کنند؟ متاسفانه باید گفت که تحمل نه تنها در مورد زنان بلکه در مورد مردان نیز وجود ندارد و مهربانی در جامعه از بین رفته است           

این حقوقدان، ابراز کرد: وقتی صفحه حوادث روزنامه را می‌خوانیم ناخودآگاه به گریه می‌افتیم. سخت است شنیدن داستان‌هایی که در آن نقل می‌شود.        

این استاد دانشگاه با اشاره ، به خشونت علیه زنان گفت: ‌من شرمنده‌ام که نتوانسته‌ایم جامعه را اخلاقی کنیم. ما نتوانستیم این را آموزش دهیم. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و همه ما باید سرافکنده باشیم.  ‌   

او درباره بعد نظری مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: خشونت علیه زنان از مباحث حقوق بشری است. تا جامعه ما و مدیران آن از صمیم قلب حقوق بشر را نپذیرفته باشند ما راه به جایی نمی‌بریم. همه ما باید تمام اصول حقوق بشر را بپذیریم تا وقتی که در کشور کرامت بشری و عدالت وجود نداشته باشد، مشکلات ما حل نخواهد شد   

این حقوقدان کرامت بشری و عدالت را در راس امور دانست و اظهار کرد: امروزه فلاسفه حقوق بشر، کانت را پدر حقوق بشر می‌دانند که این یک واقعیت و امر صحیحی است در حالیکه من ادعا می‌کنم یک کلمه در آثار این فیلسوف از مباحث حقوق بشری دیده نمی‌شود اما چه طور است که او را پدر حقوق بشر می‌دانند. در پاسخ به این چرایی باید گفت کانت، کرامت بشری را مطرح کرده که اساس حقوق بشر است

محقق داماد با اشاره به وضع فعلی جامعه گفت :  به عنوان یک انسان که حقوق بشر در فطرت او است، نتوانسته‌ایم با آن پیوندی برقرار کنیم     

وی با اشاره به جایگاه خانواده در مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: خانواده چیزی نیست که بتوان آن را با قانون اداره کرد. دیوار دژ خانواده آنقدر بلند است که قانون در آن نفوذ نمی‌کند اما عاطفه، عشق و اخلاق در آن کارگر است. ما باید به اخلاق جامعه بپردازیم. قانون آخرین راهکار است. آنچه نقش اساسی را بازی می‌کند، عشق است.