سه زندانی در شیراز به دار آویخته شدند

۲۴اکتبر ۲۰۱۶ـ  ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

حکم این سه نفر در شعبه ۴ دادگاه کیفری، استان فارس صادر و از سوی هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته بود.    

هویت این زندانیان «رضا ـ ن »، «محمد ـ ع» و «هاشم ـ پ» اعلام شده است.

یکی از متهمان در زمان تحقیقات در زندان به سر می‌برد که مجددا در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.