اعدام چهارده زندانی در قزل‌حصار کرج

۱۹ اکتبر ۲۰۱۶  – ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۵  

۱۴ زندانی در زندان قزل‌حصار کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.  

این زندانیان که همگی از زندان قزل‌حصار، ندامتگاه مرکزی کرج و ندامتگاه تهران بزرگ (فشافویه) به سلول‌های انفرادی در زندان قزل‌حصار منتقل شده بودند.

اسامی زندانیانی که اعدام شدند عبارت است از:  

از واحد ۲ سالن‌های ۲ و ۳: عباس کرمی، حمید صابر، حمید بابایی ، حمید (امیر) نظری، پیمان صبلانی، گنجعلی چکه‌زاده، رضا سبزی و خدامعلی پیرزاده.

از زندان فشافویه (ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ) تیپ ۱: خشایار آهنی و مهدی گراوند.

ندامتگاه مرکزی کرج: سعید زکریا و مرتضی امینی از سالن ۲، شاهین اکبری از سالن ۵، علی اکبر ریگی از سالن۴.

اعدام‌های فوق از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشده.