گوتیرش دبیرکل سازمان ملل شد

۲۲ مهر ۱۳۹۵ –  13 اکتلر ۲۰۱۶

مجمع عمومی، سازمان ملل، نخست وزیر سابق پرتغال را به عنوان دبیرکل آتی خود انتخاب کرد.

همانگونه که انتظار می‌رفت،۱۹۳ عضو سازمان ملل در رای گیری خود گوتیرش را به عنوان دبیرکل آتی خود انتخاب کردند.     

شورای امنیت سازمان ملل گوتیرش ۶۷  ساله را گزینه مناسب برای جانشینی بان کی‌مون، دبیرکل فعلی سازمان ملل برگزید.      

با این انتخاب، بان کی‌مون، دومین دوره ۵ ساله دبیرکلی‌اش در سازمان ملل ۳۱ دسامبر سال جاری پایان یافت و با پایان دوران بان کی‌مون اکنون گوتیرس نهمین دبیرکل این سازمان محسوب می‌شود.   

علاوه بر رهبری پرتغال به سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۲ گوتیرس ۱۰ سال نیز به عنوان کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان خدمت کرده است.

دبیرکل سازمان ملل ۴۴ هزار کارمند را به علاوه ۱۰۰ هزار نیروی صلح ‌بان تحت خدمت خود دارد