اعدام ۱۲ زندانی در کرج  

۱۲ زندانی در زندان کرج به دار آویخته شدند. این زندانیان از جمله یک زندانی منتقل شده از زندان قزلحصار، هفته گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند. روز گذشته احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خواستار توقف اعدام این زندانیان شده بود.       

 هویت نه تن از این زندانیان که هرانا موفق به احراز آنان شده عبارت است از»: علیرضا مددپور، بهمن رضایی، آرمان بهرامی، علی رضا اسدی، محسن اسلامی، حسین بایرامی  (منتقل شده از زندان قزلحصار)، مهدی رستمی، امیر سرخاه و علیرضا سرخاه . «

این زندانیان روز چهارشنبه سوم شهریورماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده بودند و روز پنج شنبه موفق شدند برای آخرین بار با خانواده های خود ملاقات کنند.

شایان ذکر است، روز گذشته پنجم شهریور ماه، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از حکومت ایران خواسته بود فورا اجرای حکم اعدام ۱۲ زندانی در کرج از جمله علیرضا مددپور را متوقف کند.

۲۷ اوت ۲۰۱۶–۱۳۹۵/۰۶/۰۶