سه نفر در گرگان به دار آویخته شدند 

  سه پسر جوان که ۱۸ تا ۲۱ ساله بودند و به اعدام محکوم شده بودند پس از تأیید حکم اعدامشان از سوی قضات دیوان عالی کشور در زندان گرگان به دار آویخته شدند.         

  رمضان جمشیدی قادیکلایی – دادستان عمومی و انقلاب علی آباد کتول- نیز در این باره گفت:با اعتراض متهمان به رأی صادره، پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات دادگاه عالی نیزحکم صادره را تأیید کردند.

به گفته وی، حکم سه نفری که در زندان گرگان بودند، اجرا شد. اما حکم اعدام دو نفر دیگر که فراری هستند، نیز صادر شده و تلاش‌های پلیس برای ردیابی آنان ادامه دارد که پس از دستگیری به طورقطع حکم اعدام آنها نیز اجرا خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: “در برخورد با افرادی که به ناموس مردم تعدی کنند هیچ مماشات و رأفتی نخواهیم داشت”.

 ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ـ 20 اوت ۲۰۱۶