یک نفر در سلماس اعدام شد

یک زندانی در زندان سلماس به دار آویخته شد.  

هویت احراز شده این زندانی توسط هرانا: «آیدین تیمورپور» اهل روستای «اسبی دره» و ساکن بالو اورمیە بوده است.

۱۹ اوت ۲۰۱۶–  ۱۳۹۵/۰۵/۲۹