یک جوان در مشهد به دار آویخته شد

یک جوان درپی عدم جلب رضایت ولی‌دم در زندان مرکزی مشهد با حکم قصاص اعدام شد.

بعد از دستگیری متهم این پرونده در سال ۷۸ به شعبه سوم دادگاه کیفری استان خراسان ارسال شد و قضات دادگاه با توجه به محتویات پرونده و «اقاریر صریح متهم» وی را به قصاص نفس محکوم کردند.  

با تایید رای در دیوان عالی کشور، این پرونده به اجرای احکام دادسرای مشهد ارسال شد و این جوان در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شد.  

۱۷ اوت ۲۰۱۶ ـ۱۳۹۵/۰۵/۲۷