یک زندانی در رشت به دار آویخته شد  

زندانی به اسم (ح .ر) فرزند علی، ۴۵ ساله،  در زندان مرکزی رشت اعدام شد.  

حکم اعدام وی پس از تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه ، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا درآمد و جسد پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل شد.  

تقاضای عفو متهم در دو مرحله توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مطرح شده بود که مورد تایید واقع نشد.

۱۳اوت ۲۰۱۶ـ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳