چهار زندانی در لاکان رشت به دار آویخته شدند 

 احمد سیاوش پور رییس کل دادگستری گیلان گفت: “مردی ۲۶ ساله، اهل تنکابن مازندران، مردی ۶۵ ساله اهل تبریز، مردی ۲۷ ساله اهل افغانستان و مردی ۴۵ ساله، اهل رشت،  به دار آویخته شدند”.        

وی افزود: “این چهار متهم مورخ شانزدهم مرداد ماه ۹۵، در زندان مرکزی لاکان رشت اعدام شدند”.

هفتم اوت ۲۰۱۶  -۱۳۹۵/۰۵/۱۷