سه زندانی در سقز به‌ دار آویخته شدند

روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۳ زندانی در محوطه زندان مرکزی سقز از طریق چوبه دار اعدام شدند.

این سه زندانی “مصطفی سلیم‌زاده” ۲۳ ساله فرزند ابوبکر  ، “لقمان رشیدی” ۲۷ ساله فرزند طاهر و“کاوه سهرابی” ۳۱ ساله فرزند حسن نام داشتند.    

یک منبع مطلع گفت: “کاوه سهرابی متولد سقز بود و یک فرزند خردسال داشت.”

این زندانیان روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ماه به سلول‌های انفرادی زندان سقز منتقل شده بودند.

گفتنی است، این سه اعدام از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.       

چهارم اوت ۲۰۱۶ ـ ا ۱۳۹۵/۰۵/۱۴