دو نفر در قزوین به‌دار آویخته شدند 

سحرگاه چهارشنبه سیزده  مردادماه، دو زندانی به اتهام و هویت نامشخصی در زندان مرکزی قزوین به دار آویخته شدند. 

اعدام این دو زندانی از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشده است.  

پنجم اوت ۲۰۱۶ ـ  ۱۳۹۵/۰۵/۱۵