بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 

براساس آخرین گزارش های رسیده، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی کرد در زندان رجایی شهر، از جمله کاوه ویسی، طالب ملکی، بهروز شاه نظری،کاوه شریفی، آرش شریفی، کیوان مومنی فر، وریا قادری، عالم برماشتی، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، یاور رحیمی، شاهو ابراهیمی، امیدپیوند، آدریس نعمتی، احمد نصیری ،فرزاد هنرجو، امجدصالحی، محمد غریبی، شهرام احمدی، کیوان کریمی، امید محمودی و پوریا محمدی همراه با سه تن دیگر به نام های حکمت عراقی، حمزه عراقی و علی عراقی در زندان به دار آویخته شده اند.

گفته می شود بیشتر اتهاماتی که از طرف وزارت اطلاعات حکومت ایران به این افراد مبنی بر ترور اشخاص و ارعاب و … وارد شده کذب و این اعمال توسط باند هیوا تاب سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که صدها نفر از مردم بیگناه را در مناطق مختلف کردستان به قتل رسانده بود،انجام گرفته است (هیوا تاب تحت فشار افکار عمومی و خانواده های مقتولین بعدها توسط حکومت ایران بازداشت و اعدام شد) و افراد اعدام شده اخیر در آن حوادث هیچ دخالتی نداشته اند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است که اعدام این زندانیان در مقطع کنونی برای ایجاد رعب و وحشت در میان فعالین سیاسی و مدنی کردستان و همچنین تحریک مردم به خشونت و مبارزه مسلحانه برای سرکوب بیشتر توسط حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفته است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مراتب تاسف عمیق و نگرانی خود را از اجرای مجازات های اعدام بویژه اعدام های عقیدتی بیان می داردو مجازات اعدام بویژه اعدام زندانیان سیاسی و مذهبی را مخالف اصول اساسی حقوق بشر می داند و بر این باوراست که اعدام نه تنها نابودگر حق حیات، بلکه ناقض حقوقی چون در امان بودن و جز مجازات های خشن،ظالمانه،موهن و غیرانسانی است و از اینکه صدور اعدام و اجرای آن به رویه ای موردپسند و رو به گسترش در دستگاه قضایی "جمهوری" اسلامی ایران تبدیل شده و برخی از اربابان قدرت در دستگاه حاکمیت شیفته آن گردیده اند،عمیقا متاسف است.

این سازمان ضمن ابراز همدردی با خانواده های مقتولین، تاسف مجدد خود را از اجرای حکم اعدام های سیاسی اخیر اعلام و توقف روند دامنه دار اینگونه مجازات های غیر انسانی را خواستار شده و همزمان وجدان های بیدار جهانی را به مبارزه با گسترش اعدام ، بویژه اعدام های عقیدتی در ایران و الغای آن فرا می خواند.

۱٣ مرداد ۱٣۹۵ –  ٣ اگوست ۲۰۱۶