یک نفر در مشهد اعدام شد، بیش از پنجاه نفر در تهران محکوم به اعدام شدند  

درزندان مشهد " رضا سبزواری " سی و دو ساله، که دارای دو فرزند ده و دو سال نیمه است، اعدام شد.

از اتهامات او اطلاعی در دست نیست .  

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داده اند: “بعد از اعتصابات و شورش های محکومین اعدام واحد دو زندان قزلحصار، حدود ۱۰۰ زندانی از واحد دو به زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه منتقل شدند.”

اضافه براین،" در زندان تهران بزرگ (فشافویه) دست‌ کم پنجاه دو جوان با احکام تایید شده اعدام، در تیپ ۱ و ۲ این زندان در صف سپرده شدن به چوبه دار انتظار می‌کشند."

سن این زندانیان همگی زیر ۳۲ سال است.

۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶-۱۳۹۵/۰۵/۱۰