لغو مجازات اعدام  

  پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار اجرا نشدن مجازات اعدام در جهان شد.   

  پاپ گفت: “فرمان الهی که «تو نباید کسی را به قتل برسانی»، برای گناهکاران نیز به اندازه افراد بی گناه، معتبر و قابل اجراست ."

وی در برار ده ها هزار نفر در میدان سن پیترهمچنین از کاتولیک های جهان خواست به منظور تعیین مهلتی برای عدم اجرای هیچ گونه حکم اعدام در دوره سال مقدس کنونی کلیسا در سراسر جهان تلاش کنند که در ماه نوامبر (۲۰۱۶) پایان می یابد.

 21 فوریه ۲۰۱۶ –  ۱۳۹۴/۱۲/ ۰۲