نقض حقوق بشر در نظام اسلامی ایران   

تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا ، از نقض حقوق بشر توسط رژیم اسلامی ایران انتقاد کرده اند.       

این نمایندگان درپارلمان اتحادیه اروپا گفته اند مجازاتهای اعدام، اعدام در ملاء عام و زندانی کردن روزنامه نگاران و وبلاگ‌ نویسان از سوی رژیم  اسلامی ایران قابل قبول نیست و این می تواند آزمونی برای آینده رابطه با ایران باشد.   

 در سالهای اخیر ایران از سوی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است.

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین اعدام ها را در جهان دارد.

همچنین گزارشگران بدون مرز چندسالی است که ایران را در میان کشورهایی طبقه بندی کرده که به گفته این نهاد، بزرگترین زندانها برای روزنامه نگاران و وب نگاران هستند.

سایت پارلمان اروپا- ۱۳۹۴/۱۱/۲۸-۱۷فریه ۲۰۱۶